Nákup kulatiny

Společnost Smart wood Czech, s.r.o. nakupuje výhradně bukovou kulatinu na loupání podle uvedených technických parametrů v množství zhruba 40 000 m3 ročně s požadavkem PEFC certifikace.

Bližší informace poskytne Ing. Milan Krátký, tel.: +420 724 139 003, E-mail: milankratky@smartwood.group

 

Technické parametry suroviny

Parametr

Kvalita A

Kvalita B

Minimální průměr čepu

27 cm v kůře

27 cm v kůře

Maximální průměr oddenku

55cm v kůře

55cm v kůře

Délka

Minimálně 4,0 m po bonifikaci, maximálně 12 m. Od 3,0 do 4,0 m pouze výřezy bez vad.

Minimálně 4,0 m po bonifikaci, maximálně  12 m. Od 3,0 do 4,0 m pouze výřezy bez vad.

Kvalita

Dřevo na loupání, čerstvé, prefer. oddenek,  válcovité, zaschlé konce bonifikovat.

Dřevo na loupání, čerstvé, prefer. oddenek,  válcovité, zaschlé konce bonifikovat.

Nárůstky a suky

Maximálně do 3 cm, max. 1 ks na 2 m délky. Suky bonifikovat.

Maximálně do 3 cm, max. 1 ks na 2 m délky. Suky bonifikovat.

Kůra

Dřevo musí mít kůru, v dodávce bude akceptováno max. 10% dřeva bez kůry

Dřevo musí mít kůru, v dodávce bude akceptováno max. 10% dřeva bez kůry

Praskliny

Maximální délka 20cm, bonifikovat, mrazové trhliny  neakceptovatelné

Maximální délka 20cm, bonifikovat, mrazové trhliny  neakceptovatelné

Ovalita

Ne nadměrná. Max. do 2 cm na čele výřezu

Ne nadměrná. Max. do 2 cm na čele výřezu

Křivost

Do 3 cm na 1 běžný metr. Složená křivost se nepovoluje.

Do 3 cm na 1 běžný metr. Složená křivost se nepovoluje.

Jádro

 

Do 5cm, centrované bez hniloby, ne plamencové. Dřevo s jádrem nesmí přesahovat 10% množství.

Centrované bez hniloby, ne plamencové, do 1/3 průměru

Kořenové náběhy

Nepovoleny, bonifikovat.

Nepovoleny, bonifikovat.

Choroby a další poškození

Bez T, bez stop po hmyzu, bez cizorodých těles (železo), přítomnost těžkých kovů, poškození harvestorem, zapaření,  napadení hmyzem nepovoleno, bez pesticidů.

Bez T, bez stop po hmyzu, bez cizorodých těles (železo), přítomnost těžkých kovů, poškození harvestorem, zapaření,  napadení hmyzem nepovoleno, bez pesticidů.

Točitost

Není dovolena

Není dovolena

 

Výřez musí být označen číslem zaznamenaným v dodacím listu a naměřenými údaji (l, Ø, m3). Ve výřezech musí být natlučeny na čelech a čepech „S“ háky. Dodací list bude předán při přejímce v našem závodě. Bonifikaci na výřezech barevně vyznačit.

 

Dřevo bude použito pro přímý styk s potravinou, a proto musí odpovídat EC 1935 / 2004.


Máte kulatinu na prodej podle zmíněných parametrů? Napište nám, rádi se dohodneme na odkupu.

Po odeslání bude společnost Smart wood Czech, s.r.o. (IČ: 63220113, provozovatel webu smartwoodczech.cz) zprácovávat a spravovat poskytnuté osobní údaje za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.