O společnosti

 

Struktura smart wood 

Společnost smart wood je francouzská rodinná firma, která navazuje na zkušenosti společnosti SIB. Výrobně-obchodní strukturu tvoří několik výrobních a distribučních závodů rozprostřených po všech pěti kontinentech. Původně byla složena ze 4 výrobních závodů ve Francii, v České republice, Rumunsku a v Turecku. Světovou poptávku vykrývala dvěmi distribučními závody v Austrálii a v Mexiku a v červnu roku 2016 byla za podpory státu Kentucky v městě Corbin na základě rostoucí poptávky po kvalitním dřívku a schopnosti dodávek just in time založena společnost v severní Americe.

V lednu 2017 skupina tehdy ještě s názvem EUROSTICKS upevňuje svou pozici světového lídra v oblasti průmyslové výroby dřívek do nanuků a míchátek kávy a akvizicí v Německu získává konkurenční závod KNAUF. Euro i Knauf dřívka mají společný základ; jsou přirozeně šetrné k životnímu prostředí a vysokou úroveň technologického know-how, které se stále vylepšuje.

Prezident Skupiny Frederic Debacker uvádí: "Naší ambicí je více než kdy jindy zajistit našim klientům trvalé partnerství a splnit požadavky na kvalitu a vystopovatelnost produktu, který je šetrný k životnímu prostředí. Prosazujeme naši "Zelenou" Strategii, včetně certifikací PEFC, FSC. Srdečně děkujeme našim klientům za jejich důvěru  a za to, že jsme a vždy budeme jejich první volbou».

Centrála společnosti je lokalizována ve Francii s celkovou zodpovědností v oblasti prodeje, výroby i vývoje. Výrobní závody pracují v nepřetržitém provozu v průběhu celého roku s roční kapacitou 15 miliard ks dřívek. Skupina zaměstnává 750 spolupracovníků a dodává výrobky více než 170 klientům do 60 zemí světa. V prosinci 2017 se s novou obchodní značkou přejmenovává na smart wood.

Budoucnost

Nové tisíciletí žádá integraci a zjednodušení procesů v souladu s průmyslem 4.0. Záměrem je přiblížit se svým zákazníkům a dodavatelům s cílem posílit vzájemnou spolupráci a důvěru.

Zde jsou naše cíle a záměry pro dosažení nových požadavků zákazníků a trhu:

  • optimalizace výrobních toků a procesů
  • využití zdrojů pro nové pracovní a kvalitativní standardy
  • integrovat a rozvíjet vztahy a služby zákazníkům
  • účastnit se rozvoje e – business a on line plánování
  • vyčlenit zdroje pro inovaci a vývoj nových výrobků a trhů
  • využít současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce