Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti CENTRAL STICKS

Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti CENTRAL STICKS

S radostí oznamujeme, že začátkem roku 2017 byl oficiálně schválen dotační projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005135 s názvem Komplexní podnikové vzdělávání ve společnosti CENTRAL STICKS s termínem realizace od 1.3.2017 do 28.2.2019 a je úspěšně realizován. Jeho cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Díky realizaci projektu bude ve společnosti nastaven komplexní systém vzdělávání pro její stávající zaměstnance i pro všechny nově příchozí pracovníky.

Soubory ke stažení